intelligenceidentity

Intelektualne zasoby ludzkie.
Przywództwo oparte na osobowościach.